.

aktualno:

HRT Dnevnik, 20.06.2010, prilog "Marikultura na margini" - Posjet Plankton farmi

o akvatoriju

Zbog izuzetnih prirodnih karakteristika akvatorij Malostonskog zaljeva je tradicionalno najstarije uzgajalište školjkaša na Mediteranu. O tome postoje arheološki nalazi stari preko 2000 godina, još iz Rimskog doba, a dokumentiran kontinuirani uzgoj školjki i ribe evidentira se iz vremena Dubrovačke Republike.

Malostonski zaljev se po svojim karakteristikama izdvaja od svih drugih mikrolokacija i predstavlja najznačajnije područje marikulturne namjene u cijelom Jadranskom moru. S preko 260 vrsta planktona, izuzetno snažnim morskim strujama koje omogućavaju visoki stupanj zasićenosti kisikom, s karakterističnom batimetrijom morskog dna, te pritokom boćaste vode iz rijeke Neretve, predstavlja jedinstvenu zonu posebnog rezervata koji omogućava nadprosječne uzgojne rezultate i što je nadasve važno, jedinstvenu kakvoću i poseban okus uzgojenih sorti ribe i školjki.