.

aktualno:

HRT Dnevnik, 20.06.2010, prilog "Marikultura na margini" - Posjet Plankton farmi

tehnološki postupak

PLANKTON ima potpuno samostalno zaokružen poslovni ciklus, od nabavne uvozne aktivnosti do tehnološke, proizvodne, komercijalne, distributivne, dispečerske, izvozne i razvojne funkcije.

Na pomorskoj koncesiji za uzgoj ribe posjeduje sve potrebne objekte na moru:

• plutajuće kaveze različitih tipova i dimenzija

• radne platforme

• priručni čvrsti objekt na dijelu pomorskog dobra obližnjeg otočića Dubovac

• više brodova i čamaca za transport repromaterijala, ribe, opreme, ljudi

• opremu za strojno hranjenje ribe (air feed canon)

• selektor za automatsko selekcioniranje ribe

• elevator za strojno vađenje ribe

• uređaj za rasprskavanje kisika u kaveze (air purator)

• brodska dizalica

• teledirigirana kontrolna sigurnosna video oprema na ribljoj farmi

Na kopnu posjeduje vlastito opremljeni poslovni objekt u općinskom centru u Janjini. Tu su

• uredski prostori

• certificirana skladišta

• rashladne komore i predkomore

• prostor za pripremu, sortiranje i pakiranje ribe

• dostavni vozni park s pripadajućim rashladnim uređajima

• viljuškari

• video nadzor objekta s alarmnim sustavom

Navedena oprema na kopnu i moru omogućava primjenu najsuvremenijih tehnoloških postupaka u svakoj fazi poslovanja po kriterijima HACCP standarda.